Úspěch!

IP adresa byla zkopírována.

Pravidla

- hráčů online

Obecná pravidla a povinnosti hráče

Hráč, který chce nebo využívá služby serveru BaseMC.eu, souhlasí, že se seznámil s pravidly, rozumí jim a zavazuje se k jejich dodržování.

Hráč musí dodržovat platné zákony České republiky, nebo Slovenské republiky.

Hráč musí mít zabezpečený účet silným heslem.

Hráč musí mít nastavený vhodné jméno a skin. Nesmí být vulgární, sexistické, rasistické.

Hráč musí respektovat rozhodnutí člena AT. Nesouhlasí-li s ním, musí se obrátit na Vedení serveru.

Hráč je povinen dbát slušného chování (tj. nebýt vulgární, nevyhrožovat, nemít sexistické, nacistické a jiné narážky, nevyvolávat úmyslně hádky, nespamovat).

Hráč nesmí vlastnit více než 1 účet, jejž by vedlo k obohacení nebo obejitím trestu a nesmí být online za více účtů zároveň.

Hráč nesmí zneužívat chyb serveru, pokud jej nalezne neprodleně to nahlásí Vedení serveru. Nahlášení může vést k odměně.

Hráč nesmí vědomě zatěžovat server.

Hráč nesmí propagovat reklamu, jakoukoliv. Za reklamu se nepovažuje, zdali hráč propaguje server BaseMC.eu.

Hráč nesmí okrádat jiné hráče jakýmkoliv způsobem.

Hráč nesmí používat programy nebo resource packy, které mu zvýhodňují hru oproti jiným. Jako je například X-ray.

Hráč nesmí šířit jakékoliv osobní informace ostatních.

Je zakázáno obcházet trest.

Je zakázáno záměrně zneužívat děr v pravidlech.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat návykové látky.

Vyhrazujeme si právo na individuální posuzování případů/trestů.

Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel serveru bez udání předchozího upozornění.

Pokud nelze doložit ztrátu itemu, není jej možné vrátit.

Residence

Vyhrazujeme si právo na smazání residence, pokud je naplněna jedna z těchto skutečností: vlastník je neaktivní min. 2 měsíce, v residenci se nenachází skvostné stavby, farmy, obchody. V případě, že využívá residenci jiní hráči, nebude smazána. Příklad: V residenci se nachází dům z hlíny, prázdná bedna, postel a nether portal, pravděpodobně bude reska smazána.

Hráčské světy

Server nenese odpovědnost za expiraci světa hráče. Každý si ji musí hlídat sám.
(V případě, že hráč ví, že je mimo domov a jeho svět má skončit, může poprosit majitele o prodloužení.)

Přísný zákaz dělat tpa killy a jakkoliv kazit hru ostatním.

Pokud svět zatěžuje chod serveru, může být smazán bez předchozí upozornění.

Na svět si pouštějte ty, kterým důvěřujete, případné odcizení, zničení majetku či zabití a ztrátou věcí, nenese server zodpovědnost.

Farmy

Je zakázáno stavět velké redstone obvody, farmy, třídičky, které by mohly zatěžovat server.
(Neplatí pro farmy, které automaticky zabíjí moby.)

Je zakázáno mít v jednom chunku více než 2 spawnery.

Obchodování

Pokud chcete některé itemy prodat, využijte hráčský obchod /pshop.

Pokud si chcete předat věci, využijte /trade.

Webový obchod

Zakoupení jakéhokoliv předmětů neslouží jako ochrana proti banu.

Výhry z bedny nejsou brány jako hazard, vždy je zaručená výhra.

Výhry z bedny nelze směnit za jiné itemy, herní měny či vrátit peníze.

Zakoupením produktu ztrácíte právo na vrácení peněz.

Zakoupený předmět by se měl zpravidla aktivovat do 15 minut od přijetí platby. Nestane-li se, jste povinni do 3 dnů problém nahlásit, viz Kontakty, v případě nenahlášení ztrácíte právo na produkt.

Za špatně odeslanou platbu neneseme žádnou zodpovědnost. V případě špatně zadaného jména vám vyjdeme 100% vstříc.

Negarantujeme, že po dobu trvání VIP výhod, bude umožněn přístup na server. V případě výpadku není možná finanční kompenzace. Pokud server nebude dále provozován, zanikají všechny VIP výhody, kredity apod.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen produktů, jejich výhod a to bez předchozího upozornění.

VIP navždy je myšlena doba 99999 dní, tj. 273 let.

Dárkové poukazy

Nelze je směnit za kredity či reálnou měnu.

Poukazy lze využít pouze do 31. 12. aktuálního roku.

Discord pravidla

Hráč dbá slušného chování.

Je zakázána propagace jiných serverů.

Je zakázáno zneužívat ticket systém.

Nápady, které hráči schválí, nemusí být přidán. Rozhoduje o tom Vedení serveru.

Je zakázáno posílat nevhodné gify a emoji a to včetně reagováním jimi na zprávy.

Ochrana osobních údajů

Veškerá shromážděná data zůstávají uložena na uložišti BaseMC.eu. Jsou přísně střežená proti jejich zneužití nebo odcizení.

Na minecraft serveru jsou shromážděná tyto data: herní jméno, IP adresa, e-mail a heslo, které je zašifrované (nelze jej přečíst).

Na discord serveru jsou shromážděná tyto data: herní jméno.

Na storu jsou shromážděná tyto data: jméno a příjmení, e-mail, IP adresa a ID transakce.

ID transakce slouží k identifikaci kupujícího a není veřejně dostupné.

Herní jméno slouží k identifikaci hráče a je dostupné pro všechny uživatele.

Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.

Uživatel má právo na smazání jeho dat. Musí prokázat jeho vlastnictví. Údaje ohledně zakoupených předmětů, nemažeme z důvodů možným sporům.

IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.

Uživatelé mohou sdílet screenshoty či hlasové zprávy jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, že daný uživatel porušil pravidla.

Poslední úpravy 28/06/2023

Vytvořil OfficialVysko